உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

ATTACH YOUR STUDY MATERIALS WITHOUT E.MAIL LOGIN. OR SEND MATERIALS TO KALVISOLAI@YAHOO.COM


Monday, April 11, 2011

JOINT DIRECTORS-TAMIL NADU


S.NODESIGNATIONJOINT DIRECTORS........................................PHONE NUMBER..............................
1JOINT DIRECTOR (HS)வி.பாலமுருகன்
Mobile:
044-28280186, 
2JOINT DIRECTOR (PERSONAL)ஏ.கருப்பசாமி
Mobile:
044-28276340,
3JOINT DIRECTOR (RMSA)பூ.ஆ.நரேஷ்
Mobile:...
...
4JOINT DIRECTOR (SECONDARY)எம்.பழனிச்சாமி
Mobile:
044-28273591, 
5JOINT DIRECTOR (MATRIC)எஸ்.கார்மேகம்
Mobile: ....
044-28270169, 
6JOINT DIRECTOR (PUBLIC LIB).044-28550983
7JOINT DIRECTOR (VOCATIONAL)தர்ம.ராஜேந்திரன்
Mobile: ...
044-28279201, 
8JOINT DIRECTOR (NSS)சி.உஷாராணி
Mobile: ...
044-28202340
9JOINT DIRECTOR (SSA)கே.சசிகலா
Mobile:
044-28253684,
10JOINT DIRECTOR (SSA)எஸ்.நாகராஜ முருகன்
Mobile:
044-28311716,
11JOINT DIRECTOR (SSA)பெ.குப்புசாமி
Mobile:
044-28261242, 
12JOINT DIRECTOR (NON FORMAL)எஸ்.சுகன்யா
Mobile:
044-28277039
13JOINT DIRECTOR (EXAM-HS)வி.ராஜராஜேஸ்வரி
Mobile:...
044-28264513, 
14JOINT DIRECTOR (P-EXAM)பி.ராமராஜ்
Mobile:
044-28276672,
15JOINT DIRECTOR (TRB)டி.உமா
Mobile:9444137396
044-28272455, 
16JOINT DIRECTOR (SCERT)எஸ்.உமா
Mobile:
044-28211392, 
17JOINT DIRECTOR (SCERT-ADMIN)ஜா.சுதர்சன்
Mobile:
044-28211393, 
18JOINT DIRECTOR (SCERT-SCHEME)ஆர்.இராமானுஜம்
Mobile:
044-28211391, 
19JOINT DIRECTOR (SCERT)கே.ஸ்ரீதேவி
Mobile:
044-28211391, 
20JOINT DIRECTOR (ELE-ADM)என்.லதா
Mobile:9444213546
044-28216638, 
21JOINT DIRECTOR (ELE-AIDED SCHOOLS)சி.செல்வராஜ்
Mobile:
044-28202414,
22JOINT DIRECTOR (TRB)எஸ்.சேதுராம வர்மா
Mobile:9894944409
044-28272455, 
23JOINT DIRECTOR (KALLER)எஸ்.செல்லம்
    M.A.,M.Phil., M.Ed.
Mobile:
0452-2532074