உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Tuesday, June 5, 2012

பள்ளிக்கல்வித் துறை : கலந்தாய்விற்கான நாள்,நேரம் மற்றும் இடம் | மாறுதல் கோரும் ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை 05.06.2012 முதல் 09.06.2012 க்குள் பெற்று மாறுதல் விண்ணப்பத்தினை தலைமையாசிரியர்கள் மேலொப்பம் இட்டு 11.06.2012 அன்று வருவாய் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரிடம் நேரிடையாக ஒப்படைக்க வேண்டும்.


* பள்ளிக்கல்வித் துறை : மாறுதல் கோரும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை 05.06.2012                         முதல் 09.06.2012 க்குள்  மூன்று பிரதிகளில் பெற்று மாறுதல் விண்ணப்பத்தினை தலைமையாசிரியர்கள் மேலொப்பம் இட்டு 11.06.2012  அன்று வருவாய் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரிடம் நேரிடையாக ஒப்படைக்க வேண்டும்.
குறிப்பு: சில நிர்வாக காரணங்களால் பட்டதாரி மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்களின் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிகிறது.

கலந்தாய்விற்கான நாள்,நேரம் மற்றும் இடம்
புதிய அட்டவணை 


பழைய அட்டவணை 


* தொடக்கக்கல்வித் துறை : மாறுதல்  கோரும் ஆசிரியர்களின்  விண்ணப்பங்களை 05.06.2012                         முதல் 09.06.2012 க்குள்  பெற்று ஒப்படைக்க வேண்டும்.


கலந்தாய்விற்கான நாள்,நேரம் மற்றும் இடம்127 comments:

 1. good wishes.! What about graduate teachers transfer ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. When will you new teacher appointmented tranfer place ?. the tranfer affected the students future by Mohanraj

   Delete
  2. When will you new teacher appointmented tranfer place ?. the tranfer affected the students future by Mohanraj

   Delete
  3. ple..,inform the sec to BT promotion councelling date of high & hr sec school teachers

   Delete
  4. To Mohan Selvaraj....

   If u want transfer then post it directly.. Please don't tell for the sake of student's future....

   I don't think any of the teachers handling class upto 8th are teaching even the alphabets.... I'm not sure where Tamil Nadu's eduction is going.....

   Delete
 2. good news thank you sir by g.rajan,pgt

  ReplyDelete
 3. 12th & 10th மாணவர்களின் வெற்றி அயராத பாடுப்பட்டா ஆசீரியர்களுக்கு எங்களது மனமாரத நன்றிகள்

  வாசன் ப்ரொவ்சிங் சென்ட்டர் பென்னாகரம் செல் : 9842667285

  கல்விசோலை வளர்ச்சி மாணவரது வளர்ச்சி ஆகும்

  ReplyDelete
 4. what about B.T. teachers district transfer

  ReplyDelete
 5. Thank you & wishes for you sir,what about BRTE's School conversion councelling

  ReplyDelete
  Replies
  1. B.T's & BRT counselling will take place on same date

   Delete
  2. please mention the particular date of BT&BRTE counselling

   Delete
 6. Thank you sir, what about B.T. teachers unit transfer.. pls reply..

  ReplyDelete
 7. Dear Sir,

  Thanks for your information about Counselling news.

  Let us pray to God and request our CM for a Open and transparent counselling this year.

  Respectful Director of School Education Sir, Please ensure a Open and transparent counselling this year.

  Request from a poor Lady teacher trying for transfer for the last 5 year.

  ReplyDelete
 8. what about computer teachers? counselling for computer instructor???

  ReplyDelete
 9. BT TEACHERS COUNCELLING UNDA?

  ReplyDelete
 10. already application submitted teachers have to submit again ? or not

  ReplyDelete
 11. what about promotion and counselling for high schools?

  ReplyDelete
 12. what about BT Teacher ?

  ReplyDelete
 13. Sir plz intimate the date of counselling for BT teachers.
  Is fresh form to be submitted?
  Is there is priority for dependent of serving soldier in Army and what document to be produced during counselling.
  Plz inform availability of vaccancy by dist viz.

  ReplyDelete
 14. when is B.T. Teachers councelling

  ReplyDelete
 15. Thank you sir, what about B.T's and BRTE's transfer ?

  ReplyDelete
 16. Sir, 193 COMPUTER TEACHER RECEIVED SELECTED ORDER FROM TRB ON 31 MARCH. WE ARE WAITING FOR LONGTIME. PLEASE REFER PALLIKALVI FOR THE POSTING FOR 193 COMPUTER TEACHER

  ReplyDelete
 17. thank you sir,what about sgt transfer ?

  ReplyDelete
 18. sir pis intimate the secondary grade teacher transfer

  ReplyDelete
 19. sir, please tell me what about secondary grade teacher transfer.

  ReplyDelete
 20. please inform me to get faxpro software for salary bill (ecs) preparation

  ReplyDelete
 21. In this information there is no distinct news about the District to District transfer counselling for DEE B.T's. Will it take place? (or) Is there any possibility of providing a clear-cut information.

  ReplyDelete
 22. dear sir, it is super timing message useful to tr.
  thankyousir.

  marimuthu.m
  p.g.asst.

  ReplyDelete
 23. Respected sir,
  when will come B.T., and sec.grade Teachers transfer and promotion date & and time

  ReplyDelete
 24. how can write the Tamil fonts this page

  ReplyDelete
  Replies
  1. Download the Tamil Writer Software and write it.

   Delete
 25. sir, please B.T transfer councelling

  ReplyDelete
 26. thank you very much for this message

  ReplyDelete
 27. When will be published the vacancy list?

  ReplyDelete
 28. hi sir what about brte transfer?

  ReplyDelete
 29. sir, regarding COMPUTER TEACHER PANI NIYAMANAM,

  ReplyDelete
 30. When and in which site the existing vacancy will be published?

  ReplyDelete
 31. M. OVIA, THIRUTHURAIPUNDI, TIRUVARUR DT.
  KALVISOLAI IS ESSENTIAL TO EACH AND EVERY TEACHER.CONGRATS

  ReplyDelete
 32. Dear Friends,

  Please intimate the exact date for BT teachers counselling.

  Please help each other by putting the vacancy status in your area schools so that we could right fully ask for the transfers.

  Let us not help corrupt people and the bad elements in our teaching community who act like brokers for transfers.

  All those aware of vacancies in your schools and schools nearby please post the details here so that we could ask the officials in case that vacancies are not shown in the counselling.

  Please don't get cheated by brokers by paying lakhs of money for transfers. Already our members of .... are planning to submit RTI applications to DSE and DEE to obtain the current status of vacancies

  Jai Hind and Long Live India and Teaching Community.

  ReplyDelete
 33. when will new PG teachers provisionally selected for appointment be given appointment order. Please inform me by swamy

  ReplyDelete
  Replies
  1. AFTER THE TRB PG TEST RESULT,28 OR 30 JUNE

   Delete
 34. T.V.Manorama, HosurJune 6, 2012 at 6:14 PM

  Dear Sir,

  When is the BT -> HM Promotionpanel counselling date and time?

  Thanks

  ReplyDelete
 35. sir, please tell me what about secondary grade teacher transfer ramesh aruppukottai

  ReplyDelete
  Replies
  1. ramesh check the list


   vivek.
   chidambaram

   Delete
 36. sir, please sec.grade trs, counselling date ramesh aruppukottai

  ReplyDelete
 37. WHEN WILL BE PG PROMOTION COUNSELING ?

  ReplyDelete
 38. when will you publish final pg panel list for physics?

  ReplyDelete
 39. COUNSELING 2012
  HSS-HM-16/6-FN-WITHIN DT
  HSS-HM-16/6-AN-DT to DT
  HS-HM-18/6-FN- WITHIN DT
  HS-HM-18/6-AN- DT to DT
  PLACE-EGMORE
  PG Tr-18/6- WITHIN DT
  PG Tr-19/6- DT to DT
  PLACE-CEO
  HSS-HM-PRO.-23/6
  HS-HM-PRO.,-25/6
  SUP.,-PRO.,-26/6
  PG-PRO.,28/6
  PLACE-ASHOK NAGAR

  ReplyDelete
  Replies
  1. what about BRTE to BT conversion?

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. IS THERE ANY CHANGE IN P.G. TEACHERS COUNSELING DATE ?

   Delete
 40. சார் எப்படி இருக்கிங்க?

  P MADHU M Sc.,B Ed.,
  DISTRICT CO-ORDINATOR,
  SSA,DHARMAPURI DT

  ReplyDelete
 41. vacant list for b.t

  ReplyDelete
 42. where is the pallikalvi website address link

  ReplyDelete
 43. how many no of teachers have been called as per the seniority nos for the headmaster promotion counselling????? kinly say me till wat nos teachers have been called???? mention last seniority no to be called as per the above counselling schedule???

  ReplyDelete
 44. myF khWjy; ngw;w Mrphpah;fs; kd csr;rspy; cs;sdh;. xNu Nghl;bj;Njh;T vOjp Njh;T nra;ag;gl;l Mrphpah;fs;> xNu gzpiar; nra;jth;fs;> xNu Cjpak; ngUgth;fs; xNu Jiwapd; (fy;tpj;Jiw) fPo; gzpahw;Wgth;fs; - KJfiy Mrphpah; gjtp cah;Tf;F kWf;fg;gLfpwhh;fs; (myF khWjy; vd;w ngaupy;) – gs;spf;fy;tpj; Jiwapd; eph;thff; FiwghL

  ReplyDelete
 45. When will BRTE transfer announcement important thing to note like s.g or b.t teacher there is no deployment in ssa, so please announce quickly we are trying for four years to go to our native place, so please qnnounce it quickly.

  ReplyDelete
 46. Direct recruitment of Post Graduate Assistants for Government Higher Secondary Schools 2010-11 through Employment Registration Seniority.

  PROVISIONAL RESULTS AFTER CERTIFICATE VERIFICATION

  Iam selected by above list.

  when will be posted appointment order ?

  latha M Sc B Ed

  ReplyDelete
 47. Dear Sir/Madam,
  If anyone have BT Science vaccancy list in Chennai schools, please publish here or let me know to this mail id: vasagamguru@rediffmail.com

  Thank you
  Guru

  ReplyDelete
 48. hi
  thanx for ur all informations. if u r not to us v vill walk in the dark at all as a blind.

  ok. pls clear the date of district transfer to B.T.Teachers

  ReplyDelete
 49. blind blind .............. blind****************** blind@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  we r blind if the kalvisolai is not with us.

  WHAT'S THE USE OF STDs VI - VIII IN ELEMENTARY DEPT. AND IN SCHOOL EDU. DEPT.

  POLITICIANS R UNAWARE OF THIS 2 DEPTS.
  HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAA

  ReplyDelete
 50. what's the actual rate for dist transfer to thirunel veli

  ReplyDelete
 51. Direct recruitment of Post Graduate Assistants for Government Higher Secondary Schools 2010-11 through Employment Registration Seniority.PROVISIONAL RESULTS AFTER CERTIFICATE VERIFICATION

  Iam also selected by above list.

  when will be posted appointment order ?


  Thank you
  kumar M Sc M Ed

  ReplyDelete
 52. May we expect unit transfer in this year.

  ReplyDelete
 53. Is there any deployment.

  ReplyDelete
 54. Sir,
  I have already submitted my transfer application. Is it necessary to submit again?

  ReplyDelete
 55. what about st to bt to ssa midddle school (831)

  ReplyDelete
 56. i hope it is not necessary to submit the application, also this year the date of BT transfer with in the dist is not mentioned so far any idea to any one? when can we expect and also what is the rule to get the transfer from the middle school to high school for BT's kindly let me know

  ReplyDelete
 57. So many teacher have asked about BT transfer counseling but no reply has been received from any where till date. Whether Transfer counseling for BT will take place or not.

  Ganesh

  ReplyDelete
 58. Is there is any change in P.G. counseling sir


  Ravi.v

  ReplyDelete
  Replies
  1. donot belive rumour

   Delete
  2. yes See today 14.06.2012 newspapaer

   Delete
 59. sir
  i wishes for ur great job

  ReplyDelete
 60. Friends June 13, 2012 8.35 pm

  Sir,
  We are fed up if you do not reply us. Please tell us the time and date of B.T. transfer and promotion counselling. All Bts are eagerly waiting for the same. Try to understand our anxiety and fulfill our obligations.

  ReplyDelete
 61. sir, we are expecting some answer from sr.teachers or from you, to get the idea but still you are not replying any problem to send the reply from your end or this msg only for record purpose and increasing the login nos purpose? at least if you get the remedy for our clarification we will thank you because we are all new to this field and also we are not getting any correct new/ information except from your web. since so many teachers are asking the repeated clarification to get the reply from your end. i hope you will do the same to our family (teachers).

  ReplyDelete
 62. Sir Today counselling dates changed, published in newspaper,but BT & BRTE& SGT counselling dates not mention,any idea in BT & SGT counselling

  ReplyDelete
 63. B.T SGT now going on by money few seats will be published soon for eyewash

  ReplyDelete
 64. what about BT's transfer

  ReplyDelete
 65. WHAT ABOUT BT'S DISTRICT TRANSFER

  ReplyDelete
 66. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 67. what about Computer Instructor's Transfer

  ReplyDelete
 68. BT TRANSFER IS ALREADY ON FOR 3.5 TO 7 LACS. GOD SAVE TAMIL NADU. EACH M'S QUOTA 20 TEACHERS.

  ReplyDelete
 69. Respected sir,

  When will come to new list of high school hm to Hr.sec hm promotion panel

  ReplyDelete
 70. All those going for money based transfer be careful, already TNPSC style raid is being planned. Today hot news from Chennai. Do not loose your money and get caught. Refer Dinakaran Story. Rajesh from Kanchipuram.

  DONOT BELIEVE THE BROKERS OF DSE AND DEE. POILICE IS ON THE TRACK

  ReplyDelete
 71. why don't you make facility to enter MUTUAL transfer deatils in your site to avoid money based transfers..........???????????........

  ReplyDelete
 72. why don't you make facility to enter MUTUAL transfer deatils in your site to avoid money based transfers..........???????????........

  ReplyDelete
 73. Any body wants MUTUAL transfer give your district of Working and district(only) to Transfer and Your Post name with subject........

  ReplyDelete
  Replies
  1. I am working as BT Science teacher in M. Thangammalpuram, Tuticorin. I want to transfered to Chennai or Kanchipuram district. Please let me know if anyone is interested in mutual transfer.

   Delete
  2. I am working as BT Social teacher in krishnan kovil high school in virudhunagar distirict. I want to transfered to Coimbatore or tripur district. Please let me know if anyone is interested in mutual transfer.

   Delete
 74. Am BRTE. Any body wants MUTUAL transfer to Chennai from south side of Tamilnadu?.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 75. sir,im an final year engineering student,completed my exams a month ago, awaiting for results, yet to get my degree certificate, am i eligible to apply for group-2 (csse-1) exam???? plz do reply????

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 76. hello sir/mam,
  can freshers apply for tnpsc CSSE (II)?we not yet received degree certificate.. pls kindly reply soon.

  ReplyDelete
 77. Sir/Madam, Each and everyone of us eagerly want to know about B.T transfer counselling.But,anyhow many of us get in to that track.Being a teacher we should avoid the brokers for that everyone of us to publish their own school vacant list yet to be filled.Please help for yourself i.e., ourselves.

  ReplyDelete
 78. எந்ததெந்த ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு நியமிக்கப்படுகிறார்கள்?-21-06-2012  சென்னை: பள்ளிக்கல்வித் துறை, உயர்கல்வித் துறை மற்றும் சட்டத்துறை ஆகியவற்றில் ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்காக நடைபெற்றுவரும் பணிகள் பற்றிய விபரங்களை அறிதல் அவசியம்.

  பள்ளிக் கல்வித்துறையின் விபரங்கள்

  * இடைநிலை ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1,743 - இப்பணிக்கு தேர்வுப் பட்டியல் தயாராக உள்ளது. ஆனால் ஐகோர்ட் இடைக்கால தடையுத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

  * இடைநிலை ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 5,451 - இவர்கள் டி.இ.டி தேர்வு மூலம் தெரிவுசெய்யப்படுவர்.

  * சிறப்பு ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1,555 - தேர்வுப் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது.

  * பட்டதாரி ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 4,367 - இதுவரை 4,006 நபர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட துறையிடம் பட்டியல் வழங்கப்பட்டு விட்டது. மீதியுள்ள இடங்களுக்கு 23, 24ல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடக்கிறது.

  * பட்டதாரி ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 18,343 - டி.இ.டி தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

  * வேளாண் ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 25 - தேர்வு முடிவை வெளியிட அரசிடம் சில விளக்கங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.

  * பி.ஆர்.டி - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 634 - டி.இ.டி தேர்வு மூலம் தேர்வுசெய்யப்படுவர்.

  * ஏ.இ.இ.ஓ - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை - 34 - 18ம் தேதி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடந்துள்ளது.

  * முதுநிலை விரிவுரையாளர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 34 - 18ம் தேதி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடந்துள்ளது.

  * முதுகலை ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை - 1,347 - ஒரு கட்ட தேர்வு முடிவு வெளியீடு. மீதமுள்ள இடங்களுக்கு 24ம் தேதி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடக்கிறது.

  * முதுகலை ஆசிரியர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 2,895 - மே 27ம் தேதி தேர்வு நடந்தது. விரைவில் முடிவு வெளியிடப்படும்.

  இத்துறையிலுள்ள காலியிடங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 36,428

  உயர்கல்வித் துறை

  * உதவிப் பேராசிரியர்(பொறியியல் கல்லூரி) - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 154 - தேர்வு முடிவை வெளியிடும் பணி நடக்கிறது.

  * உதவிப் பேராசிரியர்(பாலிடெக்னிக்) - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 139 - தேர்வு முடிவை வெளியிடும் பணி நடக்கிறது.

  * உதவி பேராசிரியர்(கலை அறிவியல் கல்லூரி) - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 1,025 - உயர்கல்வித் துறையிடம் விளக்கங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

  இத்துறையிலுள்ள காலியிடங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,318

  சட்டத்துறை

  * விரிவுரையாளர் - இப்பணிக்கான காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 45 - தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


  இந்த 3 துறைகளிலும் மொத்தமாக சேர்த்து காலியாக உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை 37,791.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Arunaselvam,Vridhachalam

   Thanks for Your information

   Delete
 79. Would be grateful if the list of vacancies existing for PG councelling on 04 and 05 Jul 12 is published.

  Nagarajan

  ReplyDelete
 80. Nalla inaiya thalam

  ReplyDelete
 81. I am Maths BRTE in Chennai. Any body wants MUTUAL transfer to Chennai from Dindigul, Madurai or Theni District?.....

  ReplyDelete
 82. I am ENGLISH B.T.,(Middle school) in Pudukkottai. Any body wants MUTUAL transfer to Pudukkottai from Theni District?.....

  ReplyDelete
 83. I am Science B.T.,(High school) in Pudukkottai. Any body wants MUTUAL transfer to Pudukkottai from Theni District?.....

  ReplyDelete
 84. விடுபட்ட பதிவுதாரர்களுக்கு டி.ஆர்.பி., மீண்டும் வாய்ப்பு-27-06-2012

  எழுத்தின் அளவு :
  Print Email

  சென்னை: பட்டதாரி மற்றும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பதிவுமூப்பு பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் பங்கேற்காதவர்களுக்காக, ஜூலை 1ம் தேதி, மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை, டி.ஆர்.பி., வழங்கியுள்ளது.

  பதிவுமூப்பு அடிப்படையில், பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர், ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில், விடுபட்ட பதிவுதாரர்களுக்காக, 23, 24ல், சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முகாமை, டி.ஆர்.பி., நடத்தியது. இதிலும், 500 பேர் பங்கேற்கவில்லை.

  பதிவுமூப்பு அடிப்படையிலான நியமனம் என்பதால், இந்த வாய்ப்பை விட்டுவிட்டால், பிறகு போட்டித் தேர்வு மூலமே, தேர்வு பெற வேண்டிய நிலை, பதிவுதாரர்களுக்கு உருவாகும்.

  இதை கருத்தில் கொண்டு, ஏற்கனவே நடந்த சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்துகொள்ளாதவர்கள் மற்றும் பதிவுமூப்பு பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள் இருந்தால், அவர்கள், ஜூலை 1ம் தேதி, டி.ஆர்.பி., அலுவலகத்தில் நடக்கும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முகாமில் பங்கேற்கலாம் என, டி.ஆர்.பி., வட்டாரங்கள் நேற்றிரவு தெரிவித்தன.

  ReplyDelete
 85. IS B.T COUNCELLING NERMAIYAGA NADAKKUMA? ALLATHU PAISA VASOOLPADI NADAKKUMA? KADAVULUKKEY VELICHAM.

  ReplyDelete
 86. Mutaul transfer will reduce money oriented transfer. So, please arrangement for mutual transfer entry in your site......

  ReplyDelete
 87. Thank you kalvisolai for BT councelling date send to my mobile

  ReplyDelete
 88. sir,
  please remove the news flash that are already completed. old. and date expired, because it is confusing the readers very much, Thank u Sir,

  James Martin,

  ReplyDelete
 89. pls dont remove this message. pls publish the computer instructor's counsilng date or any details about compter instructor position

  ReplyDelete
 90. sir I am a science BT working in Tuticorin I want a mutual transfer in Chennai.or kanchipuram district where school is located in ECR road. Please help.

  ReplyDelete
 91. any sec0ndary grade teacher wants mutual transfer from chennai corporation school to padur middle school kanchipuram district pls call 9150056177 / 9444182516

  ReplyDelete
 92. any sec0ndary grade teacher wants mutual transfer from chennai corporation school to padur middle school kanchipuram district pls call 9150056177 / 9444182516

  ReplyDelete
 93. When would be announce TNPSC Group IV result?

  ReplyDelete

கல்விச் சோலை நண்பர்களே ! வணக்கம் உங்கள் வருகைக்கு நன்றிகள். உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள் . உங்களின் வாழ்த்துக்களே கல்விச்சோலையின் வளர்ச்சி.