உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Tuesday, November 27, 2012

SET 2012 - Answer Key


SET 2012 - Answer Key

The SET 2012 answer key is hereby released for the paper - I (common for all subjects). In order to conduct the SET2012 exam in a systematic way, the booklets have been shuffled with different questions and answers.
Hence, the candidates who have taken the SET 2012 exams are advised to verify their respective answer keys as follows for Paper-I.
Candidates whose OMR sheets ending with the digits 1 or 6 are advised to verify the answer keys in ‘A’ Set of kets.
Similarly OMR sheets ending with the digits
2 or 7 ‘B’Set ,
3 or 8 candidates with ‘C’ Set,
4 or 9 candidates with ‘D’ Set and
5 or 0 candidates with ‘E’ set.
  • OMR Ends with Digit 1 or 6 -> A - SET
  • OMR Ends with Digit 2 or 7 -> B - SET
  • OMR Ends with Digit 3 or 8 -> C - SET
  • OMR Ends with Digit 4 or 9 -> D - SET
  • OMR Ends with Digit 5 or 0 -> E - SET

Subject CodeSubjectPaper 2Paper 3
1Chemical Sciences
2Commerce
3Computer Science and Application
4Economics
5Education
6Electronics
7English
8Geography
9Hindi
10History
11Home Science
12Journalism & Mass Communication
13Law
14Library and Information Science
15Life Sciences
16Management
17Mathematical Science
18Music
19Philosophy
20Physical Education
21Physical Sciences
22Political Sciences
23Psycology
24Public Administration
25Social Work
26Sociology
27Tamil

2 comments:

கல்விச் சோலை நண்பர்களே ! வணக்கம் உங்கள் வருகைக்கு நன்றிகள். உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள் . உங்களின் வாழ்த்துக்களே கல்விச்சோலையின் வளர்ச்சி.