உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Saturday, June 8, 2019

EMIS ONLINE T.C SOME COMMON PERSONAL IDENTIFICATION MARK

 1. CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020). | CLICK HERE
 2. CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (OLD SYLLABUS). | CLICK HERE
 3. CLASS 11 (11TH STANDARD / HSC - PLUS ONE) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020). | CLICK HERE
 4. CLASS 11 (11TH STANDARD / HSC - PLUS ONE) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (OLD SYLLABUS). | CLICK HERE
 5. CLASS 12 (12TH STANDARD / HSC - PLUS TWO) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020). | CLICK HERE
 6. CLASS 12 (12TH STANDARD / HSC - PLUS TWO) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (OLD SYLLABUS). | CLICK HERE
 7. TNPSC STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 8. TRB STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 9. TET STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 10. NEET STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 11. JEE STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 12. TNUSRB STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 13. OTHER STUDY MATERIALS (NEW) | CLICK HERE
 14. ONLINE TEST (NEW) | CLICK HERE
 15. AUDIO MATERIALS IN TAMIL (NEW) | CLICK HERE
 16. TEXT BOOKS DOWNLOAD | CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

கல்விச் சோலை நண்பர்களே ! வணக்கம் உங்கள் வருகைக்கு நன்றிகள். உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள் . உங்களின் வாழ்த்துக்களே கல்விச்சோலையின் வளர்ச்சி.